VASK - arbeidstøy

Art.nr:
Vennligst velg

Vi vasker alle typer arbeidstøy 

På vaskeriet er vi fleksible og gjer alt vi kan for å imøtekomme kundens ønsker. Vi vasker arbeidstøy helsetøy, kitler, thermodresser, kjeledresser, skjorter osv. 

Sula Bedriftsteneste har karakter A på sertifikatet for godkjenning som Smittevernvaskeri. I tillegg oppfyller vi alle krav til hygiene og god internkontroll. Heile prosessen på vaskeriet er godkjent med ISO 9001:2015 standard.

Vi vaskar både for helse og for industribedrifter. Saman med kunden legg vi opp gode rutinar på henting, vask og stell av arbeidsklede. Vi tek på oss alle typar arbeidsklede, som kitlar til helsevesen, kjøkken og kokketøy, kjeledressar, thermodressar, moppar, klutar etc. 

KommentarerSULA BEDRIFTSTENESTE AS © 2021 | Powered by Mystore